Protetyka stomatologiczna zajmuje się odtwarzaniem pierwotnych warunków zgryzowych po utracie lub uszkodzeniu zębów. Nowoczesna protetyka nie lubi działania nieprzemyślanego i wymaga szerokiego spojrzenia , wiedzy oraz doświadczenia.

Do odtworzenia zębów wykorzystuje się uzupełnienia protetyczne:

  • stałe,
  • ruchome,
  • kombinowane.

Do stałych uzupełnień protetycznych wykonywanych w naszych gabinetach należą między innymi:

  • licówki pełnoceramiczne,
  • korony (cyrkonowe, metalowe, licowane ceramiką i pełnoceramiczne),
  • mosty (cyrkonowe, metalowe i licowane ceramiką),
  • uzupełnienia typu inlay i onlay, czy
  • wkłady koronowo-korzeniowe.

Z kolei do uzupełnień protetycznych ruchomych zalicza się w szczególności:

  • protezy akrylowe,
  • protezy szkieletowe lub bezklamrowe.

Każda praca protetyczna jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb naszych pacjentów. Na podstawie szczegółowej analizy omawiamy z pacjentem przebieg leczenia. Na tym etapie istotne jest, aby zastosowane materiały protetyczne były optymalnie dobrane, zapewniając tym samym najtrwalsze i najbardziej estetyczne rezultaty.

Naszym celem jest odtwarzanie zębów w sposób identyczny do naturalnych pod każdym względem z zastosowaniem najnowocześniejszych technik leczenia.

call