Od kilkudziesięciu lat implantologia pomaga milionom ludzi odzyskać utracone zęby, a tym samym przywrócić naturalny wygląd bez względu na wiek. Obecnie dzięki rewolucyjnej technologii w naszych gabinetach możemy pomóc naszym pacjentom odzyskać piękny uśmiech bez względu na to jak trudne czy skomplikowane będzie leczenie.

Zabieg implantologiczny polega na wkręceniu w kość tytanowej śruby i pozostawieniu jej tam aż do pełnego zrośnięcia się z kością. Proces ten modelowo trwa około 3 miesiące w żuchwie i około 6 miesięcy w szczęce. Po tym czasie następuje odsłonięcie implantu oraz wygojenie błony śluzowej.

W naszych gabinetach wielką uwagę przywiązujemy do szczegółowego wywiadu i diagnostyki, bowiem im więcej pracy włożymy na tym etapie, tym zabieg jest bardziej przewidywalny i przebiega z mniejszymi powikłaniami. W przypadku zabiegu implantologicznego zawsze należy wykonać badanie pantomograficzne, ale często także modele implantologiczne i tomografię komputerową.

Po wygojeniu błony śluzowej możemy przystąpić do wykonania odbudowy protetycznej. Implanty mogą stanowić elementy retencyjne dla protez ruchomych jak i filary uzupełnień stałych (koron i mostów).

Leczenie implantologiczne jest bezpieczne i skuteczne oraz umożliwia pełną rekonstrukcję uzębienia bez uszkadzania zębów sąsiednich. W naszych gabinetach zabiegi implantacji są wykonywane tylko i wyłącznie przez doświadczonych lekarzy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik leczenia.

call